Ви маєте змогу допомогти АПУ

Новини

ПЕРЕТИН КОРДОНУ З ДІТЬМИ: відповіді на поширені питання

 1. Перетин кордону дитиною, яка не досягла 16-річного віку і не належить до категорії дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування

Дитину можуть супроводжувати:один із батьків, баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним з батьків. Нотаріально посвідчена згода батьків дитини (другого з батьків) на виїзд дитини за кордон не потрібна.  

У випадку виїзду дитини в супроводі особи, яка не є одним із її батьків, бабою, дідом, братом, сестрою, мачухою або вітчимом має бути надано письмову заяву одного з батьків, завірену органом опіки та піклування (районною, районною в місті Києві державною адміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті, сільської, селищної ради)

Додаткові документи, які можуть бути пред’явленні при перетині кордону:

 • Для виїзду в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима – документи, що підтверджують сімейні зв’язки супроводжуючої особи з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);
 • Для виїзду в супроводі іншої особи, уповноваженої одним із батьків – письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування.
 1. Перетин кордону дитиною, яка хвора на тяжкі захворювання, якій не встановлено інвалідність

Дитину можуть супроводжувати: один із батьків, усиновлювачів (у тому числі чоловіки у віці від 18 до 60 років). Баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним із батьків

Нотаріально посвідчена згода батьків дитини (другого з батьків) на виїзд дитини за кордон не потрібна.  У випадку виїзду дитини в супроводі особи, яка не є одним із її батьків, бабою, дідом, братом, сестрою, мачухою або вітчимом, має бути надано письмову заяву одного з батьків, завірену органом опіки та піклування (районною, районною в місті Києві державною адміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті, сільської, селищної ради).

Додаткові документи, які можуть бути пред’явленні при перетині кордону:

 • Довідка за формою № 080-3/о, що має бути підписана головою та членами лікарсько-консультативної комісії, із проставленням дати видачі, та завірена печаткою закладу охорони здоров’я;
 • Для виїзду в супроводі одного з батьків, усиновлювачів, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима – документи, що підтверджують сімейні зв’язки супроводжуючої особи з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);
 • Для виїзду в супроводі іншої особи, уповноваженої одним із батьків – письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування.
 1. Перетин кордону дитини з інвалідністю

Дитину можуть супроводжувати: один із членів сім’ї дитини, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів (у тому числі чоловіки у віці від 18 до 60 років).  Баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або інша особа, уповноважена одним із батьків.

Нотаріально посвідчена згода батьків дитини (другого з батьків) на виїзд дитини за кордон не потрібна.  У випадку виїзду дитини в супроводі особи, яка не є одним із її батьків, бабою, дідом, братом, сестрою, мачухою або вітчимом, має бути надано письмову заяву одного з батьків, завірену органом опіки та піклування (районною, районною в місті Києві державною адміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті, сільської, селищної ради).

Додаткові документи, які можуть бути пред’явленні при перетині кордону:

 • Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», в якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю»;
 • Довідка про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до складу території якої входить місто обласного значення, районної у місті (у разі утворення) ради;
 • Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
 • Медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років;
 • Для виїзду в супроводі одного з батьків, усиновлювачів, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачухи, вітчима – документи, що підтверджують сімейні зв’язки супроводжуючої особи з дитиною (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо);
 • Для виїзду в супроводі іншої особи, уповноваженої одним із батьків – письмова заява одного з батьків, завірена органом опіки та піклування;
 • Для виїзду в супроводі опікуна, піклувальника, одного з прийомних батьків, батьків-вихователів – договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або рішення/розпорядження про встановлення опіки (піклування), або їхня копія, та письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової (військово-цивільної) адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дітей.
 1. Перетин кордону дітьми, які не досягли 18-річного віку та не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але які зараховані до закладів на цілодобове перебування

Дитину можуть супроводжувати: особа, уповноважена керівником відповідного закладу / працівником закладу, який його заміщує або органом опіки та піклування (районною, районною в місті Києві державною адміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті, сільської, селищної ради) чи обласною військовою адміністрацією.

Додаткові документи, які можуть бути пред’явленні при перетині кордону:

 • Наказ директора закладу / установи, де проживали / перебували діти, або особи, яка його заміщує;
 • Засвідчене печаткою письмове погодження за підписом голови або заступника голови обласної військової (військово-цивільної) адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погоджене Нацсоцслужбою (у тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку);
 • Дозвіл на виїзд за межі України дітей, наданий Нацсоцслужбою;
 • Запрошення установи, організації різних типів та форм власності, які уповноважені державою остаточного перебування дітей на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн. У запрошенні має бути зазначена країна остаточного перебування дітей, кількість та категорія дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде супроводжувати дітей протягом всього періоду їх перебування за межами України, гарантії щодо повернення дітей на територію України.
 1. Перетин кордону дітьми, які не досягли 18-річного віку та не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але влаштовані до сім’ї патронатного вихователя

Дитину можуть супроводжувати: патронатний вихователь.

Додаткові документи, які можуть бути пред’явленні при перетині кордону:

 • Рішення органу опіки та піклування (районної, районної в місті Києві державною адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради) про влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя;
 • Засвідчене печаткою письмове погодження за підписом голови або заступника голови обласної військової (військово-цивільної) адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України сім’ї або дітей, які влаштовані в сім’ю патронатного вихователя із зазначенням держави їх остаточного перебування;
 • Запрошення установи, організації різних типів та форм власності, які уповноважені державою остаточного перебування дітей на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн. У запрошенні має бути зазначена країна остаточного перебування дітей, кількість та категорія дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде супроводжувати дітей протягом всього періоду їх перебування за межами України, гарантії щодо повернення дітей на територію України.
 1. Перетин кордону дітьми-сиротами, дітьми, які позбавлені батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку, та передані під опіку, піклування, влаштовані в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу

Дитину можуть супроводжувати:

 • Дітей, влаштованих у прийомну сім’ю – прийомні батьки або один із них (у тому числі чоловіки у віці від 18 до 60 років);
 • Дітей, влаштованих до дитячого будинку сімейного типу – батьки-вихователі або один із них (у тому числі чоловіки у віці від 18 до 60 років);  
 • Дітей, влаштованих під опіку, піклування – опікун, піклувальник (у тому числі чоловіки у віці від 18 до 60 років) відповідно.

Додаткові документи, які можуть бути пред’явленні при перетині кордону:

 • Договір про влашування дитини до прийомної сім’ї або договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або рішення/розпорядження про встановлення опіки (піклування), або їхня копія;
 • Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової (військово-цивільної) адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дітей.
 1. Перетин кордону дітьми-сиротами, дітьми, які позбавлені батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів на цілодобове перебування

Дитину можуть супроводжувати: керівник закладу або інша уповноважена ним особа.

Додаткові документи, які можуть бути пред’явленні при перетині кордону:

 • Наказ директора закладу / установи, де проживали / перебували діти, або особи, яка його заміщує, про виїзд дітей за межі України;
 • Засвідчене печаткою письмове погодження за підписом голови або заступника голови обласної військової (військово-цивільної) адміністрації про дозвіл на виїзд за межі України дітей, погоджене Нацсоцслужбою (у тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку);
 • Дозвіл на виїзд за межі України дітей, наданий Нацсоцслужбою;
 • Запрошення установи, організації, яка уповноважена державою остаточного перебування дітей на здійснення заходів щодо прийому та супроводу дітей з інших країн. У запрошенні має бути зазначена країна остаточного перебування дітей, кількість та категорія дітей, умови їх перебування, відповідальна організація, яка буде супроводжувати дітей протягом всього періоду їх перебування за межами України, гарантії щодо повернення дітей на територію України.

_______

Якщо ви не знайшли відповіді на своє питання, будь ласка, зверніться за кваліфікованою консультацією наших юристів на безкоштовну гарячу лінію АПУ за тел.: 

Дзвінки приймаються у робочі дні з 09:00 до 18:00, в інший час, будь ласка, використовуйте канали Facebook, Telegram та Instagram.

Related posts
Звернення та заявиНовини

Комітети АПУ звернулися з проханням врегулювати питання підтвердження права фізичних та юридичних осіб на пільги, встановлені Податковим кодексом України

Збір доказів воєнних злочинівНовиниПодії

У Вашингтоні відбудеться конференція щодо Нюрнберзьких принципів: однією з тем буде Україна

Новини

Проєкт FORCE опитує адвокатів щодо практики взаємного визнання постанов про заморожування й конфіскацію активів

Новини

Урегулювання заборгованості фізосіб, постраждалих від війни: АПУ та USAID провели круглий стіл