Ви маєте змогу допомогти АПУ

Експертна думкаНовини

Правила виплати і оподаткування дивідендів в Україні

Марина Томаш, членкиня Ради Комітету Асоціації правників України з податкового та митного права, CEO ТОВ «ТОМАШ КОНСАЛТИНГ» та Наталя Михальчук, податковий консультант ТОВ «ТОМАШ КОНСАЛТИНГ» у матеріалі для «ЛІГА:ЗАКОН» проаналізували ситему виплат і оподаткування дивідендів в Україні.

Визначимо термін «дивіденди». Відповідно до пп. 14.1.49. ПКУ дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку у активах емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Емітентом корпоративних прав в Україні можуть бути тільки юридичні особи, які розподіляють частину свого прибутку між учасниками такої юрособи.

Власниками корпоративних прав можуть виступати як фізичні особи, так і юридичні особи засновники. До того ж всі вони можуть бути як резидентами, так і нерезидентами України. Всі ці обставини враховуються під час нарахування та виплати дивідендів, адже оподаткування залежить від статусу власника корпоративних прав.

Згідно ст. 26 Закону України № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” виплата дивідендів здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників товариства, пропорційно до розміру часток засновників.

В рішенні визначається, яка частина чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів учасникам і за який період здійснюється така виплата. Дивіденди виплачуються за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом. Дивіденди не виплачуються учасникам, які не здійснили повного розрахунку за внеском в статутний капітал, відповідно до засновницьких документів. Обмеженнями щодо виплати дивідендів виступають також обставини, за яких не здійснено розрахунків з власниками корпоративних прав у зв’язку із припиненням їх участі у товаристві, а також неможливість задоволення підприємством вимог кредиторів за зобов’язаннями, щодо яких настав строк виплати.

Строк виплати дивідендів обмежується шістьма місяцями від дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Отже, якщо підприємство має чистий прибуток за результатами діяльності, воно має право рішенням загальних зборів учасників оголосити про виплату дивідендів, визначити розмір чистого прибутку, який планується виплатити учасникам і зазначити період, за який здійснюється виплата дивідендів, а також у термін до шести місяців здійснити виплату.

Оподаткування дивідендів

Оподаткування дивідендів залежить від від того, на якій системі оподаткування перебуває юридична особа, що розподіляє чистий прибуток між засновниками та до якої категорії належать засновники. Підприємством можуть сплачуватись такі податки, у випадках передбаченим законом:

 • авансовий внесок з податку на прибуток;
 • податок на доходи нерезидентів;
 • податок на доходи фізичних осіб;
 • військовий збір;
 • ПДВ.

Авансовий внесок з податку на прибуток

Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то при прийнятті рішення про виплату дивідендів засновникам, воно має сплатити авансовий внесок із цього податку до бюджета. Авансовий внесок розраховується згідно правил пп. 57.1. ПКУ і являє собою різницю від перевищення суми дивідендів над значенням об’єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди. Податкове зобов’язання з податку на прибуток за відповідний період має бути погашено. У випадку, якщо податкове зобов’язання на момент виплати дивідендів не погашено, то авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів. Ставкою для розрахунку авансового внеску є базова ставка з податку на прибуток – 18%.

Суми авансових внесків з податку на прибуток зменшують нараховані зобов’язання зі сплати цього податку за відповідний розрахунковий період і відображаються у відповідних додатках до декларації з податку на прибуток.

Зазначимо, що авансовий внесок з податку на прибуток має бути сплачений до або в момент виплати дивідендів.

Винятками для нарахування і сплати авансового внеску з податку на прибуток є:

 • виплата дивідендів фізичним особам;
 • виплата дивідендів на користь засновників материнської компанії в межах доходу такої компанії у вигляді дивідендів, отриманих від інших осіб;
 • виплата платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування згідно норм ПКУ (організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, учасники проекту “Укриття” на Чорнобильскій АЕС, учасники індустріального парку, включені до Реєстру індустріальних парків);
 • виплата дивідендів юридичним особам-нерезидентам у контрольованих операціях, що не відповідають принципу “витягнутої руки”, та юридичним особам-нерезидентам у випадку зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи (зменшення статутного капіталу, виходу учасника зі складу засновників, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі та ін);
 • виплата дивідендів інститутами спільного інвестування;
 • виплата дивідендів резидентами Дія Сіті.

Тобто, підприємство-платник податку на прибуток, якщо не підпадає під категорію – винятку, у разі прийняття рішення про виплату дивідендів визначає суму авансового внеску з податку на прибуток, яке воно має сплатити до бюджета, до або під час такої виплати. Авансовий внесок сплачується за ставкою 18 %.

Податок на доходи нерезидентів

Згідно пп. 141.4.2 ПКУ виплата дивідендів резидентами, в тому числі фізособами – підприємцями та субєктами на спрощеній системі оподаткування, юрособі – нерезиденту, супроводжується нарахуванням та сплатою податка на доходи нерезидентів за ставкою 15%, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб. Сплата податку відбувається в момент сплати дивідендів.

До дивідендів, що виплачуються нерезидентам, також відносяться:

– доходи нерезидентів у вигляді платежів за цінні папери та корпоративні права у контрольованих операціях у сумі, що перевищує суму, визначену за правилом «витягнутої руки»;

– вартість товарів (робіт, послуг), що придбаваються у нерезидента у контрольованих операціях що перевищує суму, визначену за правилом «витягнутої руки»;

– сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які реалізуються нерезиденту у контрольваних операціях, у порівнянні із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

– виплати на користь засновника – нерезидента, у звязку зі зменшення статутного капіталу, виходу учасника зі складу засновників, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі.

Такі дивіденди (різниця між сумою, отриманою нерезидентом, і сумою, розрахованою за правилом «витягнутої руки» або суми зменшення нерозподіленого прибутку) за контрольованими операціями оподатковуються податком на доходи нерезидентів у розмірі 15%, якщо не встановлено іншої ставки в міжнародному договорі. Сплата податку за попередній року має бути проведена до граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний рік.

Податок на доходи фізичних осіб

Виплата дивідендів фізичній особі (резиденту та нерезиденту) підприємством – платником податку на прибуток супроводжується нарахуванням і сплатою податку з доходів фізичних осіб у розмірі 5% згідно пп. 167.5.2 ПКУ. Ставка податку 5 % для фізосіб – нерезидентів застовується,якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб.

Виплата дивідендів фізичній особі (резиденту та нерезиденту) нерезидентами, інститутами спільного інвестування та юридичними особами – платниками єдиного податку оподатковується в розмірі 9% згідно пп. 167.5.4 ПКУ. Ставка податку 9 % для фізосіб – нерезидентів застовується, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб.

Якщо дивіденди виплачуються фізособам за акціями або іншими корпоративними правами, що передбачають фіксовану суму та участь їх власника в управлінні акціонерним підприємством, то така виплата супроводжується нарахуванням податку на доходи фізичних осіб в розмірі 18%.

Згідно пп. 168.4.1 ПКУ податок на доходи фізичних осіб нараховується і сплачується в день виплати дивідендів. У разі, якщо виплата відбувалась через касу підприємства, то можлива сплата податку впродовж трьох банківських днів, наступних за здійсненням такої виплати. У випадку із проведенням дивідендів в натуральній формі, податок на доходи фізичних осіб виплачується впродовж трьох банківських днів, наступних за здійсненням такої виплати.

Воєнний збір

Виплата дивідендів фізичним особам, як резидентам, так і нерезидентам оподатковується воєнним збором у розмірі 1,5 % від суми оподатковуваного доходу відповідно до пп. 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

ПДВ

Виплата податку в загальних випадках не є об’єктом оподаткування ПДВ.

За умови виплати дивідендів в натуральній формі на дату передачі активів учасника реєструються податкові зобовязання з податку на додану вартість, адже виплата в натуральній формі розглядається як постачання таких активів учаснику. Договірна вартість вважається базою для оподаткування ПДВ, але не нижче вартості придбання таких активів.

Замість висновку

Для правильності нарахування і сплати дивідендів потрібно визначити:

– дату зборів учасників товариства, суму прибутку, який планується розподілити, частки засновників;

– систему оподаткування, на якій перебуває підприємство, що планує виплату дивідентів;

– податковий статус засновників (фізособа, юрособа, резидент, нерезидент).

Відповідно до цього нарахувати та здійснити виплату дивідендів та сплатити податки за нормами чинного законодавства України.

Related posts
Звернення та заявиНовини

Комітети АПУ звернулися з проханням врегулювати питання підтвердження права фізичних та юридичних осіб на пільги, встановлені Податковим кодексом України

Збір доказів воєнних злочинівНовиниПодії

У Вашингтоні відбудеться конференція щодо Нюрнберзьких принципів: однією з тем буде Україна

Новини

Проєкт FORCE опитує адвокатів щодо практики взаємного визнання постанов про заморожування й конфіскацію активів

Новини

Урегулювання заборгованості фізосіб, постраждалих від війни: АПУ та USAID провели круглий стіл