Ви маєте змогу допомогти АПУ

Експертна думкаНовиниНовини партнерів

Жіноче обличчя війни. Що варто знати про військовий облік жінок

Загугліть фразу «військовий облік жінок» і ви отримаєте десятки статей, вебінарів, інтерв’ю різноманітних експертів про взяття українок на військовий облік. Багато з таких матеріалів підіймають одні й ті самі питання, але ось відповіді нерідко суперечать одна одній. Причина – недосконалість та неузгодженість українського законодавства.

10 жовтня 2022 року Голова Верховної Ради України підписав Проект Закону про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №6482, яким передбачається нова редакція частини 11 статті 1 цього закону, яка регулює військовий облік жінок.

Надія Грищенко, юристка Ario Law Firm, розглянула питання військового обліку жінок в цілому та проаналізувала, які зміни тягне за собою ухвалений законопроект №6482.

Що потрібно знати про  військовий облік: коротко

Перше. Військовий облік (у т.ч. жінок) здійснюється відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921. Це єдиний нормативно-правовий акт, згідно з яким має здійснюватися військовий облік державними органами, військкоматами та підприємствами, установами, організаціями тощо.

Друге. Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки (комплексу організаційних, політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які здійснюються в мирний час з метою підготовки … до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період).

Третє. Військовий облік полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізі військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

Четверте. Військовий облік не дорівнює мобілізації. Це зовсім інший процес, що відбувається з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

П’яте. Завдання військового обліку (відповідно до законодавства):

  1. утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період;
  2. проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

Іншими словами: це аналіз кількості наявних в державі осіб, які за своїм фізичним станом можуть нести військову службу.

  • документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;
  • бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;
  • здійснення контролю за виконанням призовниками та військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

Особливості військового обліку жінок

Питання: Чи зобов`язані усі українки з відповідними спеціальностями ставати на військовий облік?

Що каже чинний Закон

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» взяттю на військовий облік військовозобов’язаних підлягають жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Аналіз

Хочу зауважити, що в жодній нормі не закріплено «обов’язку жінки ставати на військовий облік». Використовуються слова «підлягають» та «беруться» на військовий облік, проте обов’язку українки з відповідною спеціальністю стати на військовий облік в законі на сьогодні немає. Так само не передбачено і відповідальності за те, якщо громадянка України з відповідною спеціальністю не стане на військовий облік.

Що каже законопроект №6482

Законопроект вніс свої корективи в регулювання цього питання. Тепер проектом закону визначається, що:

  1. Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.
  2. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням

Аналіз

Знову ж таки, в перші частині використовується слово «підлягають». Суб’єктивну оцінку даного поняття було викладено вище. Тому, йдемо далі.

Тепер встановлено, що ті жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Думаю, що для уникнення непорозумінь в майбутньому, слід закріпити і зробити перелік, в якому чітко будуть зазначені медичні та фармацевтичні спеціальності, при здобутті яких жінка буде підлягати встановленню на військовий облік.

І того ж, слід передбачити, чи буде підставою для взяття жінки на військовий облік проходження нею звичайних курсів за медичною та/або фармацевтичною спеціальностями? Чи обов’язково це має бути жінка лише з документом про освіту державного зразка? Якщо жінці буде достатньо пройти курси, то хто акредитує такі курси, хто буде мати право видавати «сертифікати» і чи будуть вони належною підставою для підтвердження здобуття належного рівню знань в медичній/фармацевтичній спеціальності?

Наступне це те, що Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, затверджений Міністерством оборони України, носить суто інформативний характер. Якщо жінка, спеціальність та/або професія якої внесені до цього переліку, захоче стати на військовий облік, вона може це зробити за власним бажанням. Про нюанси взяття на військовий облік за зазначеним переліком далі.

Питання: Жінки яких спеціальностей мають (незабаром, за бажанням) стати на військовий облік?

Що каже Закон і Законопроект №6482

Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» (ч.11 ст.1) і Законопроект №6482 визначають та перенаправляють нас на нормативний документ – перелік, затверджений Міністерством оборони України, яким мають керуватися військкомати при прийнятті на війковий облік жінок.

Іншими словами, Закон і Законопроект №6482 направляють до наказу Міністерства оборони України №313 від 11.10.2021, яким затверджено цілих два переліки:

  1. Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних (назвемо його Перелік №1);
  2. Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями (назвемо його Перелік №2).

Аналіз

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що на військовий облік можуть, після набрання чинності Законопроектом №6482 – за бажанням, стати жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Тобто мова йде про Перелік №2 (адже назва переліку відповідає змісту норми Закону та Законопроекту №6482).

Відкривши цей перелік, можна стверджувати, що майже всі жінки зможуть стати на військовий облік, адже там перелічені майже всі професії та спеціальності.

Разом з тим, 7 лютого 2022 року Міністерство оборони України ухвалило наказ №35, яким по факту було викладено у новій редакції Перелік №1 (список спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями було скорочено). Цим наказом передбачається, що з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають братися жінки, професії та спеціальності яких входять до Переліку №1 «Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних».

Таким чином, з подібним формулюванням картина змінюється кардинально. Адже в Переліку №2 міститься 35 споріднених спеціальностей та 76 споріднених професій, а в Переліку №1 – 14 споріднених спеціальностей і 7 споріднених професій.

Отже, Законом «Про військовий обов’язок та військову службу» та Законопроектом №6482 закріплено один перелік, за яким жінки можуть бути взяті на військовий облік, а наказом Міноборони – інший.

До того ж, Наказом №35 передбачено, повторюсь, забезпечити взяття жінок на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Це що ж виходить? По закону жінка буде мати право за бажанням ставати на військовий облік, а за наказом її потрібно буде ставити на військовий облік?

Вважаю, що потрібно узгодити цю прогалину. Щоб через рік не вийшло так: жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, ставати на облік за бажанням не мають, проте, за наказом МОУ за ними буде «відкрито полювання».

Більше того, тепер згадаємо, що процес організації та взяття на військовий облік передбачений Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних. Цим Порядком (абз.11, п.18) закріплено, що взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають, зокрема, жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабміном, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.

Знову ж таки, у пункті 50 Порядку зустрічається аналогічне формулювання: «Заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за фахом, спорідненим з відповідними військово-обліковими спеціальностями, визначеними Кабінетом Міністрів України, за три місяці до випуску подають до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідний список (додаток 10). Списки долучаються до окремої справи та зберігаються в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки протягом 30 років.

Але УВАГА! Єдина постанова КМУ від 14.10.1994 №711, якою було затверджено перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік – втратила чинність.

Так, є Порядок, яким визначено процедуру взяття на військовий осіб жінок. Проте, цей Порядок посилається на перелік фахів для жінок, що був затверджений, по-перше, КМУ ще у 1994 році і, по-друге, на сьогодні втратив чинність.

Порядок не містить посилання на те, що при постановленні жінок на військовий облік державні органи, військкомати, підприємства, установи, організації повинні керуватись наказом Міністерства оборони України №313 від 11.10.2021, в т.ч. з урахуванням змін, внесенихнаказом Міністерства оборони України №35 від 07.02.2022.

Вважаю, що законодавець має узгодити це питання та визначити єдиний уніфікований перелік спеціальностей та передбачити цей перелік в положенні про взяття на військовий облік.

Питання: Якщо ж розглядати можливість, що в законодавство внесли відповідні зміни, що далі?

Аналіз

Якщо жінка, яка має медичну або фармацевтичну спеціальність, є вагітною/з дитиною (дітьми) чи без (них)/опікуючись інвалідами-батьками тощо – вона має ставати на військовий облік. Винятків немає.

Повторюсь, становлення на військовий облік не дорівнює автоматичній мобілізації.

У тексті норм Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» та Законопроекту №6482, які цитувались вище, зазначено, що жінка має бути придатною до проходження військової служби за станом здоров’я. Така придатність визначається за результатом медичного огляду Військово-лікарською комісією, або як називають скорочено ВЛК.

Йдучи ставати на військовий облік, ви маєте в обов’язковому порядку пройти ВЛК, адже як закріплено в Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (п.1.1): «Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних…».

Одним із основних завдань ВЛК є добір громадян України, придатних за станом здоров’я до військової служби, для укомплектування Збройних Сил України (п. 1.3 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

Тобто, якщо жінка має якесь захворювання/інші негаразди зі здоров’ям, краще взяти на ВЛК всі документи і довідки, на підтвердження своїх хвороб. Слід розуміти, що етап проходження ВЛК є важливим, за його результатами буде встановлюватись чи придатні ви за станом здоров’я до військової служби.

Лише після цієї повної процедури взяття на військовий облік буде вирішуватись чи підлягатиме жінка призвову на військову службу, чи залученню для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Питання: Чи можуть військовозобов’язані жінки перетинати кордон?

Аналіз

Якщо виходити з тих нормативно-правових актів, які є чинними на сьогодні, то з моменту коли жінка стає на військовий облік, вона є військовозобов’язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань, а також виконує військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).

Тому, всім жінкам, які за бажанням стануть на військовий облік, а також жінкам, які підлягають взяттю на військовий облік, потрібно розуміти, що на них будуть розповсюджуватись обмеження щодо перетину кордону, введені на території України під час надзвичайного або воєнного стану.

Проте, перетинати державний кордон деякі категорії жінок зможуть, знову ж таки, згідно нормативно-правових актів, які є чинними на сьогодні.

При розв’язанні цього питання слід керуватись Правилами перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою КМУ від 27.01.1995 №57, а також ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зверну увагу, що на сьогоднішній день законопроект №6482 направлений на підпис Президенту України. Чинності законопроект №6482 набере з дня, наступного за днем його опублікування.

Related posts
Новини

Проєкт FORCE опитує адвокатів щодо практики взаємного визнання постанов про заморожування й конфіскацію активів

Новини

Троє членів АПУ кандидують до Антикорради при Міноборони. Що спонукало їх до цього?

Новини

Урегулювання заборгованості фізосіб, постраждалих від війни: АПУ та USAID провели круглий стіл

Новини

Менторська програма Комітету АПУ з міжнародного права: дедлайн продовжено до 15 квітня!